پیشنــهاد ویــژه:

مهلت استفاده از تخفیف:

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

قیمت اصلی 8/442/000

قیمت تخفیف 2/549/000

پکیج ورود به بازار کار

ترتیب مشاهده ی دوره ها:

1- کارآموزی مجازی     2- پولسازی از اتوکد       3- ورکشاپ کالبد     4- طراحی نما       5- جادوی فتوشاپ         6- طراحی داخلی

فول پکیج بکوب و بساز

قیمت اصلی 8/695/000

قیمت تخفیف 3/099/000

برای مشاوره و در صورت داشتن هر سوالی با شماره روبه رو تماس بگیرید.