دوره های آموزشی معماری مهندس وحید صلاحی

سریال بکوب و بساز 5

سریال بکوب و بساز 5

۸۴۸
۰
۵۱
۱,۷۴۹,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰ تومان
سریال بکوب و بساز 4

سریال بکوب و بساز 4

۱,۴۸۲
۰
۵۱
۱,۷۴۹,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰ تومان
سریال بکوب و بساز 3

سریال بکوب و بساز 3

۱,۰۷۲
۰
۵۱
۱,۷۴۹,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰ تومان
سریال بکوب و بساز 2

سریال بکوب و بساز 2

۱,۴۸۱
۰
۴۹
۱,۸۴۹,۰۰۰ ۹۲۹,۰۰۰ تومان
دوره جادوی فتوشاپ

دوره جادوی فتوشاپ

۱,۶۶۲
۰
۴۶
۱,۰۹۹,۰۰۰ ۵۸۹,۰۰۰ تومان
سریال بکوب و بساز 1

سریال بکوب و بساز 1

۲,۶۰۸
۲
۵۰
۱,۵۹۹,۰۰۰ ۷۹۹,۰۰۰ تومان
ورکشاپ کالبد

ورکشاپ کالبد

۱,۶۹۰
۰
۸۴۹,۰۰۰ تومان
آموزش اتوکد | AutoCAD

آموزش اتوکد | AutoCAD

۱,۶۰۲
۳۵۲
۴۷
۹۴۹,۰۰۰ ۴۹۹,۰۰۰ تومان
طراحی داخلی

طراحی داخلی

۱,۶۶۶
۴
۵۹
۲,۴۴۹,۰۰۰ ۹۸۹,۰۰۰ تومان
دوره طراحی نما

دوره طراحی نما

۱,۵۷۲
۲۸
۵۰
۱,۵۹۷,۰۰۰ ۷۸۹,۰۰۰ تومان
کاراموزی مجازی

کاراموزی مجازی

۳,۶۰۷
۳۹
۴۰
۱,۴۹۹,۰۰۰ ۸۹۹,۰۰۰ تومان