دوره های رایگان مهندس وحید صلاحی را از دست ندهید!

نقشه های تایید شده ساختمان ( اتوکدی )

نقشه های تایید شده ساختمان ( اتوکدی )

۲۱۸
۰
۱۰۰
۷۴۹,۰۰۰ تومان رایگان
نقشه خوانی سازه

نقشه خوانی سازه

۲,۹۲۲
۷۸
۱۰۰
۲۶۰,۰۰۰ تومان رایگان
وبینار از پیجت پروژه بگیر

وبینار از پیجت پروژه بگیر

۱,۷۱۳
۰
۱۰۰
۳۶۰,۰۰۰ تومان رایگان
وبینار رازهای جذب پروژه معماری

وبینار رازهای جذب پروژه معماری

۱,۴۶۴
۰
۱۰۰
۳۶۰,۰۰۰ تومان رایگان
پکیج قراردادهای ساختمانی

پکیج قراردادهای ساختمانی

۳,۹۷۰
۱
۱۰۰
۳۶۰,۰۰۰ تومان رایگان
مینی دوره آشنایی با نظام مهندسی

مینی دوره آشنایی با نظام مهندسی

۲۹۸
۱
۱۰۰
۳۶۰,۰۰۰ تومان رایگان
دوره پولسازی از معماری

دوره پولسازی از معماری

۱,۶۷۰
۳۳
۱۰۰
۲۶۰,۰۰۰ تومان رایگان