مهندس وحید صلاحی معمار وطراح داخلی

مدرک لیسانس رشته ی تکنولوژی معماری از دانشگاه ازاد اسلامی واحد غرب اخذ نموده
وبنیانگذار دفتر مهندسی صلاحی دیزاین
وی بیش از 5 سال تجربه ی حرفه ی در دفاتر و شرکت های شاخص سطح استان البرز می باشد
عضو هیت مدیر شرکت نیکان اجرا گسترش البرز
دارای تخصص و مدیریت شرکت ازمایشگاهی بتن و خاکفعالیت تخصصی حوضه ی مشاوره در صنعت ساختمان و پرورش حداقل 10 کار اموز در حوضه ی سر پرستی کارگاه
و نظارت بیش از 30 پروژه ی ساختمانی در استان البرز و تهران

طراحی بیش از 80 پروژه ساختمانی شامل :(نما.دکوراسیون داخلی.نقشه های اجرایی و شهرداری و سازه و… )