فروشگاه | وحید صلاحی | دوره های آموزش معماری [ 100% ] کاربردی

وبینار از پیجت پروژه بگیر

وبینار از پیجت پروژه بگیر

۱,۶۷۷
۰
۱۰۰
۳۶۰,۰۰۰ تومان رایگان
آموزش اتوکد | AutoCAD

آموزش اتوکد | AutoCAD

۱,۵۸۸
۳۵۲
۹۴۹,۰۰۰ تومان
طراحی داخلی

طراحی داخلی

۱,۶۶۳
۴
۲,۴۴۹,۰۰۰ تومان
دوره طراحی نما

دوره طراحی نما

۱,۵۵۹
۲۸
۱,۵۹۷,۰۰۰ تومان
کاراموزی مجازی

کاراموزی مجازی

۳,۵۸۸
۳۹
۱,۴۹۹,۰۰۰ تومان
وبینار رازهای جذب پروژه معماری

وبینار رازهای جذب پروژه معماری

۱,۴۳۲
۰
۱۰۰
۳۶۰,۰۰۰ تومان رایگان
پکیج قراردادهای ساختمانی

پکیج قراردادهای ساختمانی

۳,۸۹۹
۱
۱۰۰
۳۶۰,۰۰۰ تومان رایگان
در حال برگزاری
دوره با اینستاگرام پول پارو کن

دوره با اینستاگرام پول پارو کن

۱۷
۷۶
۱۰۰
۲۶۰,۰۰۰ تومان رایگان
چاه نفتی به نام اینستاگرام

چاه نفتی به نام اینستاگرام

۲,۵۲۵
۰
۱۰۰
۳۶۰,۰۰۰ تومان رایگان
خشت اول

خشت اول

۰
۲
۳,۵۴۵,۰۰۰ تومان
مینی دوره آشنایی با نظام مهندسی

مینی دوره آشنایی با نظام مهندسی

۲۷۰
۱
۱۰۰
۳۶۰,۰۰۰ تومان رایگان