فروشگاه | وحید صلاحی | دوره های آموزش معماری [ 100% ] کاربردی

استارت به بازار کار

استارت به بازار کار

۱
۰
۱,۳۹۹,۰۰۰ تومان
معمار ثروتمند

معمار ثروتمند

۵
۰
۴,۹۹۹,۰۰۰ تومان
فول پکیج طراحی

فول پکیج طراحی

۳
۰
۲,۱۵۹,۰۰۰ تومان
فول پکیج بکوب و بساز

فول پکیج بکوب و بساز

۷
۰
۳,۲۹۹,۰۰۰ تومان
نقشه های تایید شده ساختمان ( اتوکدی )

نقشه های تایید شده ساختمان ( اتوکدی )

۲۴۳
۰
۱۰۰
۷۴۹,۰۰۰ تومان رایگان
سریال بکوب و بساز 5

سریال بکوب و بساز 5

۸۴۸
۰
۵۱
۱,۷۴۹,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰ تومان
سریال بکوب و بساز 4

سریال بکوب و بساز 4

۱,۴۸۲
۰
۵۱
۱,۷۴۹,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰ تومان
نقشه خوانی سازه

نقشه خوانی سازه

۲,۹۵۴
۷۸
۱۰۰
۲۶۰,۰۰۰ تومان رایگان
سریال بکوب و بساز 3

سریال بکوب و بساز 3

۱,۰۷۲
۰
۵۱
۱,۷۴۹,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰ تومان
سریال بکوب و بساز 2

سریال بکوب و بساز 2

۱,۴۸۱
۰
۴۹
۱,۸۴۹,۰۰۰ ۹۲۹,۰۰۰ تومان
دوره جادوی فتوشاپ

دوره جادوی فتوشاپ

۱,۶۶۲
۰
۴۶
۱,۰۹۹,۰۰۰ ۵۸۹,۰۰۰ تومان