ضوابط پارکینگ ها در معماری

ضوابط پارکینگ ها در معماری
در این پست می‌خوانید:

ضوابط پارکینگ ها در معماری: در سری مقالات آموزش معماری به بررسی ضوابط پارکینگ ها در معماری پرداخته ایم. بیشتر شدن آپارتمان نشینی، احداث کردن ساختمان هایی چند طبقه و با واحدهای متعدد، داشتن حداقل یک خودرو توسط اکثریت خانواده ها و کم عرض بودن بیشتری از کوچه ها و فرعی ها، احداث کردن پارکینگ ها در ساختمان ها و واحدهای مسکونی در شهر ها به خصوص شهر های بزرگ کشور، به یک ضرورت تبدیل شده است نبودن فضای پارک متناسب برای خودرو ها، به بیشتری از مشاجرات و کشمکش ها بین همسایه ها و ساکنان کوچه یا خیابان مشکل شده است و کمتر فضای محدود برای پارک خودرو را می توان دید که در آن بحث و جدال، خشونت لفظی و حتی فیزیکی اتفاق نیافتاده باشد به این منظور، بر اساس طرح تفصیلی، ساختن یک پارکینگ، هنگام ساختن ساختمان ها و آپارتمان ها ضروری میباشد.

[lwptoc]

بنابراین قوانین و مقررات سختن یک پارکینگ در ساختمان از جمله ابعاد پارکینگ، طراحی پارکینگ، تاثیر گذاشتن پارکینگ در قیمت ملک، اندازه و ابعاد پارکینگ در ساختمان، خریدن و اجاره کردن پارکینگ ها در ساختمان،پارکینگ مزاحم و نظیر آن از جمله موضوعاتی هستند که که هر شهروندی در امروزه باید درباره آن آگاهی داشته باشد.

ضوابط پارکینگ ها

نوع های پارکینگ وسایل نقلیه در ساختمان

 

ضوابط پارکینگ خصوصی :

در این ضوابط پارکینگ خصوصی برای توقف گاه های مختص وسیله های نقلیه کاربران و ساکنان در ساختمان به حساب می آید.

 

پارکینگ عمومی :

پارکینگ عمومی برای توقف های مختص تصرف های عمومی و همینطور پارکینگ هایی که امکان استفاده عمومی از آن ها میسر است محسوب میگردد.

 

گروه بندی کردن پارکینگ ها

 

پارکینگ کوچک :

حداقل داشتن سه تا محل توقف در خودرو!

 

پارکینگ متوسط :

داشتن چهار تا تا حداکثر بیست و پنج تا محل توقف ماشین!

 

پارکینگ بزرگ :

داشتن بیشتر از بیست پنج محل توقف ماشین!

 

ضوابط پارکینگ های سوئیچی چیست ؟

در پاركینگ های خصوصی به شرط عدم ایجاد مزاحمت برای خودروی دیگر پیش بینی کردن دو واحد محل توقف ماشین در پشت سر هم بدون مشکل است به شرط آنکه آن كه فضای مانور كافی در داخل پاركینگ وجود داشته باشد.

 

ابعاد ستون ها

 1.  موقعی که ابعاد ستون ها 40*40 باشد آن وقت فاصله ی آكس به آكس (مرکز به مرکز ) ستون ها 9.4 متر می باشد.
 2.  موقعی که فاصله ي های بین دو ستون 5.6 متر باشد آن وقت می توان بین دو ستون سه اتومبیل قرار داد.
 3. جهت خروج خودرو باید در پشت هر ماشین 5 متر پشتش خالی باشد.
 4.  اگر ماشین ها در کناره های دیوار قرار بگیرند ، می توان ابعاد های جای پارک ماشین ها را به صورت 6*2 در نظر بگیریم.
 5.  دستگاه ارتباطات عمودی و رمپ با حالتی ضربدری جهت ایجاد کردن حداكثر پاركینگ طراحی شود.
 6. خوب است ورودی رمپ را از عرض كم طراحی شود.
 7.  موقعی كه حیاط داشته باشیم ،بهتر است که رمپ را در داخل حیاط طراحی کنیم.

ارتفاع مفید پارکینگ ها

ارتفاع مفید برای پاركینگ ها باید فاصله از كف تمام شده باشد و پاركینگ در آن نقطه تا زیر پایین ترین محل عناصر سازه ای و یا تأسیساتی باشد.

 1. ارتفاع مفید برای مجاز ”پاركینگ های كوچک“ ، حداکثر دو متر و بیست سانتی متر (20/2 متر) است.
 2. ارتفاع مفید برای مجاز“ پاركینگ های متوسط و بزرگ“ حداکثر دو متر و چهل سانتی متر(40/2متر) است.
 3. در پاركینگ های عموم حداقل ارتفاع مفید برای ورودی و خروجیش دو متر و چهل سانتی متر(40/2 متر) است.
 4. در پاركینگ های خصوصی حداقل ارتفاع مفید برای ورودی و خروجیش دو مترو ده سانتی متر(10/2 متر) است.

 

ضوابط انواع پارکینگ ها

پیشنهاد ما شرکت در دوره ی :خشت اول

کمی درباره اصطلاحات رایج در این زمینه آشنا شویم :

 

پارکینگ مورد نیاز :

حداقل داشتن تعداد پارکینگ است که براساس کاربری مورد نظر تعیین میشود.

پارکینگ بسته :

فضایی از یک ساختمان است که برای توقف کردن وسایل نقلیه در نظر گرفته میشود.

پارکینگ مزاحم :

علاوه بر اینکه پارکینگ های استاندارد برای رفت و آمدی راحت و بدون مزاحمت طراحی شده اند، اگر پارکینگ دیگری هم وجود داشته باشد که ایجاد مزاحمت برای پارکینگ استاندارد کند پارکینگ مزاحم میگویند به کلی پارکینگ مزاحم از جا به جایی آزادانه خودرو ها ممانعت میکند.

پارکینگ اختصاصی :

توقف گاهی که در سند مالیک واحد ساختمانی آن ها ذکر شده است و فقط واحد مذکور اجازه استفاده کردن از آن را دارد.

پارکینگ عمومی :

در داخل شهر که شامل خیابانها، کوچه ها و پارکینگ ها میشود توقف ها طبقانی میشوند.

پارکینگ مشاع :

پارکینگی است که کاملا مالکیت آن در اختیار یک نفر نبوده است و همه ی مالکین به اندازه سهم خود حق استفاده از آن را دارند. اگر سند مالیک پارکینگ در هیچ کدام از واحدها ذکر نشده باشد نیز پارکینگ مشاع است ( این حالت بعضی موقع ها در زمانی اتفاق می افتد که تعداد های پارکینگ ها نسبت به تعداد واحدها کمتر هستند)

 

گروه بندی پارکینگ ها :

پارکینگ کوچک شامل حداقل سه محل برای توقف خودرو است و پارکینگ متوسط دارای حداقل چهار تا حداکثر بیست و پنج محل برای توقف خودرو و پارکینگ بزرگ دارای بیش از بیست و پنج محل برای توقف خودرو
هستش تعداد پارکینگ برای واحد های مسکونی! پیشنهاد میشه برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ضوابط ها مقاله ی ضوابط نور گیرها را مطالعه کنید.

 

معیار تعداد پارکینگ براساس متراژ آپارتمان تعیین میگردد که به شرح زیر هستش :

 • متراژ تا ۱۵۰ مترمربع: پارکینگ ۱ واحد
 • متراژ بین ۱۵۰ تا ۲۵۰ مترمربع: پارکینگ ۲ واحد
 • متراژ بیش از ۲۵۰ مترمربع: پارکینگ ۳ واحد

ابعاد پارکینگ ها

نکته : فقط پارکینگ اختصاصی به صورت مزاحم واحد میتواند طراحی شود. برای مثال واحدی اگر ۲۶۰ مترمربع باشد، تعداد ۳ واحد پارکینگ مورد نیاز است و در این حالت میتوان به صورت پارکینگ مزاحم طراحی شود
در کاربری مسکونی فقط یکی از واحد ها میتواند از پارکینگ های موردنیاز برای واحدها با متراژی بالا و میتواند طراحی اش به شکل مزاحم باشد به ازای هر ۲۰ واحد پارکینگ، باید برای ویژه معلولین یک واحد پارکینگ طراحی شود لزوما تامین پارکینگ ها موکول به احداث جدید است.

 

کلام آخر:

لزوم احداث کردن پارکینگ وابسته و به شرط احداث بنای جدید است این در حالی هستش که در بعضی شهرداری ها بدون احداث کردن بنا یا حتی تغییر کاربری در اقدام کردن عجیبی املاک هایی که دارای پایان کار است( در دوره ی کارآموزی مجازی بصورت کامل توضیح داده شده است) را دارای کسری پارکینگ اعلام کرده و در اقداماتی انجام دادن مثل تعمیر کردن دوباره موضوع را به کمیسیون ماده 100 ارجاع می دهند باید توجه داشته باشیم که با احداث نکردن فضای جدید موضوع از تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری خروج موضوعی دارد آگاهی داشتن از قوانین و مقررات و مسائل فنی، فرهنگی و اجتماعی پارکینگ ها در ساختمان ها و واحدهای مسکونی در قالب موارد یاد شده، هم از نظر اقتصادی و هم از نظر آسایش و آرامش روحی – روانی آن ها، برای ساکنین آپارتمان ها ارزشمند است قبل، حین و بعد از خرید مسکن تاثیر زیادی دارد.

دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید